Αλιμπράντης Νίκος

Αλιμπράντης Νίκος

Αλιπράντης Νίκος Χρ. Φιλόλογος, ιστορικός , λογοτέχνης, κριτικός
λογοτεχνίας και δημοσιογράφος.Γεννήθηκε στις Λεύκες της
Πάρου το 1940.Ιδρυτής εκδότης και διευθυντής από το 1979 του
επιστημονικού-ιστορικού-λογοτεχνικού περιοδικού “Παριανά” ( Α
βραβείο της Ένωσης Δημοσιογράφων και συγγραφέων
Τουρισμού Ελλάδος 1995 ). Έχει δημοσιεύσει μελέτες και
ποιήματα ( από το 1957 ) σε περιοδικά και επετηρίδες ( Νέα
Εστία, Κυκλαδικά Θέματα, Ονόματα, Επετηρίς Εταιρείας
Κυκλαδικών Μελετών κ.α.)

Μέλος επιστημονικών ενώσεων και εταιρειών (Φ.Σ.Παρνασσός, Εθνική Εταιρία των
Ελλήνων Λογοτεχνών, Ονοματολογική Εταιρεία ( αντιπρόεδρος ), Ένωση
δημοσιογράφων και συγγραφέων Τουρισμού, Ένωση Κυκλαδικού Τύπου, Εραλδική
και Γενεαλογική Εταιρεία, Εταιρεία Κυκλαδικών Μελετών ( μέλος Δ.Σ.) κ.α. ) και
επίτιμον μέλος του Ιδρύματος Νεοελληνικών Σπουδών (Φαιδ. Μπουμπουλίδου)

Λημματογράφος της σχολικής εγκυκλοπαίδειας “Πατάκης-Oxford” ( 2000-2001) και
έχει ανθολογηθεί ως διηγηματογράφος στο “Πανόραμα του Ελληνικού Διηγήματος”
των εκδόσεων “Αλέξανδρος” (11ος τ. 2001) και ως ποιητής σε ανθολογίες , όπως
στην Ανθολογία της Νεοελληνικής Ποίησης της “Πολιτιστικής Συνεργασίας” του περ.
“Νέα Αριάδνη” β τόμος ( 2003 )

Τιμήθηκε με το Α βραβείο από την Γλωσσική Εταιρεία της Ακαδημίας για γλωσσική
μελέτη του ( 1973 ) και από την ίδια Ακαδημία Αθηνών με έπαινο για το περ,
“Παριανά” και για την πεντηκονταετή προσφορά του προς το νησί του ( 2009 )

Με Γ και Α βραβεία από την Ε.Δ.Σ.Τ.Ε. για τον Τουριστικό του οδηγό “Πάρος-
Αντίπαρος” και την “Ηλιοθάλασσα του Αιγαίου” αντίστοιχα ( 1980, 2000 ), με
τιμητικές διακρίσεις και μετάλλια από τον Φ.Σ. Παρνασσό , την Μητρόπολη
Παροναξίας , τον Δήμο Πάρου, την Ένωση Κυκλαδικού Τύπου ( δύο φορές ),την
Ομοσπονδία Παριανών Συλλόγων, το Γυμνάσιο Πάρου κ.α.

Έχει κυκλοφορήσει 40 βιβλία λογοτεχνικού-ιστορικού-γλωσσικού περιεχομένου, άρθρα
και αρθρίδια και μελέτη στα “Παριανά” (τριμηνιαίο περιοδικό ) που διανύει το 34ο
έτος από την πρώτη του έκδοση με 128 τεύχη ( το 2013 ) ,όπου καταχωρίζονται και
οι κριτικές για τα έργα του.

ΕΡΓΑ

1. Νοσταλγίες του δειλινού), ποιήματα, 1964, σσ. 64.
2. Πάρος και Αντίπαρος, τουριστικός οδηγός (μέ τή συνεργασία του Θεολόγου Χρ.
Άλιπράντη), α’ εκδ. 1967, σσ. 104. β’ 1968, σσ. 206, γ’ 1978, σσ. 144 (Γ βραβείο
Ε.Δ.Σ.Τ.Ε.).
3. Δύο άγιοι της Πάρου, 1970, σσ. 32.
4. Φυσιογνωμίαι της αρχαίας Πάρου, 1972, σσ. 112.
5. Ό Άγιος Αντώνιος Μαρπήσσης Πάρου, 1975, σσ. 160.
6. Ή μοναξιά, ή ελπίδα και ή αγάπη, ποιήματα, 1975, σσ. 40.
7. Τό Ηρώον καί ή πλατεία Αρετής των Λευκιανών στίς Λεύκες Πάρου (με τη,
συνεργασία τοϋ Πέτρου Αρκά), 1980, σσ. 64, “Προοδευτικός Σύλλογος Λευκιανών
Πάρου”.
8. Ήλιοθάλασσα τοϋ Αιγαίου, ταξιδιωτικά, α’ εκδ. 1981, σσ. 176, β’ εκδ. 1999, σσ. 176
(Α’ βραβείο Ε.Δ.Σ.Τ.Ε..).
9. Αυγουστίνος Ν. Καντιώτης, Επίσκοπος Φλωρίνης, βιογραφία, 1982, σσ. 112.
10. Ή Ί. Μονή Ζωοδ. ΠηγήςΛογγοβάρδας Πάρου, 1984, σσ. 142 [εξεδόθη μέ
χορηγία τής Ι. Μονής].
11. Τα τοπωνύμια της Πάρου, 1990, σσ. 328, “Σύνδεσμος Μαρπησσαίων καί
Άρχιλοχιτών Πάρου”.
12. Προοδευτικός Σύλλογος Λευκιανών Πάρου, Ιστορία,
1995, σσ. 240, “Προοδ. Σύλλογος Λευκιανών Πάρου”.
13. Τό πάριο μάρμαρο στην Ιστορία και στήν τέχνη, 1996, σσ. 264, “Δήμος Πάροί)”.
14. Ή Ιερά Μονή Αγίας Κυριακής Λευκών Πάρου, 1996, σσ. 88. “Έρανική Επιτροπή
Άγ. Κυριακής Λευκών Πάρου”.
15. Ξενάγηση στόν Αγιο Αντώνιο Μαρπήσσης Πάρου, α’ εκδ. 1 997, σσ. 35 + 36
έγχρ. εικόνες, β’ εκδ. 2002 (φωτομηχαν. ανατύπωση). “Κοινότητα Μαρπήσσης
Πάρου”.
16. Διελεύσεις ονείρων, ποιήματα, 1997, σσ. 112.
17. ΟΙ Παριανοί αγωνιστές του 1821 (με τη συνεργασία του Ηλία Κωνσταντίνου),
1997, σσ. 130 “Σύνδεσμος Μαρπησσαίων και Άρχιλοχιτών Πάρου”.
18. Μνήμη πρωτοπρ. π. Γεωργίου Στάμενα, εφημερίου Μαρπήσσης Πάρου (1958 –
1997), 1998, σσ. 48.
19. Σελίδες από την Ιστορία της Παναγίας Έκατονταπυλιανής Πάρου, 2000. σσ. 216,
“Ιερόν Προσκύνημα Παναγίας Έκατονταπυλιανής”.
20. Ή Ιερά Μονή Χρίστου Δάσους – Άγιος Αρσένιος, 2000, σσ. 176, “Ιερά Μονή.
Χριστού Δάσους”.
21. Πατρική Γη, αφηγήματα, 2001, σσ. 488 + 67 φωτογραφίες εκτός κειμένων.
22. Λεξικό των Ιδιωμάτων καί των έγγράφων τής Πάρου, 2001, σσ. 640, “Προοδ.
Σύλλογος Λευκιανών Πάρου”, “Κοινότητα Λευκών” καί “Ύρία”.
23. Ή Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Λαγκάδας – Μαρπήσσης
Πάρου. 2002, σσ. 160. “Ιερόν Προσκύνημα Παναγίας Έκατοντα-
πυλιανής”.
24..Άνθη ευγνωμοσύνης, είκοσι οκτώ ποιήματα καί ένα διήγημα. 2002. σσ. 96.
25. Όρθόδοξος Χριστιανικός Σύλλογος, “Ό Αγιος Αρσένιος ό εν Πάρω ό
θαυματουργός”, Ιστορικό της Α’ 30ετίας, 2002, σσ. 56.
26. Παριανά Μελετήματα, τόμος Α’, 2003, σσ. 320 + ξ” πίνακες φωτογραφιών εκτός
κειμένων.
27. Γενεαλογικά της Σαντορίνης, 2004. σσ. 248, έφημ. “Θιιραικά Νέα” (Έμμ .Άντ.
Λιγνός). Άνατύπωσιι: 2006.
28. Ιωσήφ Δε – Κιγάλλας, βιογραφία, 2004, σσ. 112. έφημ. “Θηραϊκά Νέα” (Έμμ.
Άντ. Λιγνός).
29. Ό ιερός ενοριακός ναός τής Αγίας Τριάδος Λευκών Πάρου,
2004. σσ. 128, “Ιερά Μητρόπολις Παροναξίας”.
30. Δριός Πάρου. Από τήν προϊστορική στή σύγχρονη εποχή.
2005. σσ. 192, “Σύλλογος “Οί φίλοι τοϋ Δριού Πάρου” “.
31. Παριανά Μελετήματα, τόμος Β’, 2005, σσ. 264.
32. Ανθολογία Παριανών ποιητών. Απο τον Αρχίλοχο ως την εποχή μας, 2006, σσ.
       432 (με τη συνεργασία του Γιάννη Β. Κωβαίου), “Δήμος Πάρου”.
33. Γέρων Ιωσήφ ό Ήσυχαστής, Από την Πάρο στις σπηλιές τοϋ “Αθω,
ανηφορίζοντας προς τη θέωση, α’ εκδ. 2006, σσ. 144, β’ εκδ. 2006, σσ. 168.
34. Επίσκοπος Αυγουστίνος Ν. Καντιώτης, 100 χρόνια ζωής και αγώνων. Ματιές
στη ζωή και στο έργο του. “Εκδ. Προοδ. Συλλόγου Λευκιανών Πάρου, 2007, σσ. 342.
35. Προσθήκες στα “Τοπωνύμια τής Πάρου” και νέα τοπωνύμια, 2007, σσ. 160.
36. Εισαγωγή στην παριανή ποίηση, 2009, σσ. 48.
37. Γενεαλογικά της Σαντορίνης, 2010, τόμ. Β’, σσ. 310, έκδ. έφημ. “Θηραϊκά Νέα”
(Έμμ. Άντ. Λιγνός).
38. Χρονολογικό Πανόραμα της Ιστορίας της Πάρου, α’ έκδοση 2010. σσ. 350. β’
έκδ. 2011, σσ. 366.
39. Αντιφωνήσεις (2001-2011). Ευχαριστήριες προσλαλιές σέ τιμητικές εκδηλώσεις
καί σέ παρουσιάσεις βιβλίων, 2011, σσ. 96.
40.Η στρατιωτική θητεία ενός Μικρασιάτη στην Αθήνα του Μεσοπολέμου.Το
ημερολόγιο του Γιάγκου Μασσέλου 2012 , σς. 208