Αντεπιστέλλοντα μέλη

Αντεπιστέλλοντα μέλη

Κωνσταντίνος Δημάδης
Καθηγητής Πανεπιστημίου ( Γερμανία )

Antonio Fusco
Καθηγητής Πανεπιστημίου ( Ιταλία )

Denise Jodelet
Καθηγήτρια Πανεπιστημίου ( Γαλλία )
Επίτιμη Διδάκτωρ Παντείου

Pino Mariano
Συγγραφέας ( Ισπανία )

Μόσχος Μορφακίδης
Καθηγητής Πανεπιστημίου ( Ισπανία _

STOYNA POROMANSKA
Καθηγήτρια Πανεπιστημίου ( Σόφια Βουλγαρία )

Vincenzo Rotolo
Καθηγητής Πανεπιστημίου ( Ιταλία )
Επίτιμος Διδάκτωρ Πανεπ. Αθηνών

ROSELLA TOMASSONI
Καθηγήτρια Πανεπιστημίου ( Ιταλία )

Irena Radova
Καθηγήτρια Πανεπιστημίου (Τσεχία )