«Ευρωπαϊκό Συνέδριο Λογοτεχνών» στο Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών της Αθήνας (1978)

«Ευρωπαϊκό Συνέδριο Λογοτεχνών» στο Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών της Αθήνας (1978)