Γαλανού Ειρήνη

Γαλανού Ειρήνη

Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ

(2007) Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, Νίκας / Ελληνική Παιδεία Α.Ε.
(2001) Αίλουρος, άνεμος, Ελληνικά Γράμματα
(1994) Η έφηβη μέρα, Δωδώνη
(1994) Το χαίρε του Απρίλη, Δωδώνη

Λοιποί τίτλοι
(2004) Ιστορίες από τη Βίβλο, Νίκας / Ελληνική Παιδεία Α.Ε. [διασκευή]