«Η Λογοτεχνία στο κατώφλι του 21ου αιώνα» στην Αθήνα (1999)

«Η Λογοτεχνία στο κατώφλι του 21ου αιώνα» στην Αθήνα (1999)