«Η παρουσία της Κρήτης στον αρχαίο και νεότερο Ελληνισμό» στο Ρέθυμνο (1989)

«Η παρουσία της Κρήτης στον αρχαίο και νεότερο Ελληνισμό» στο Ρέθυμνο (1989)