Καλτσογια Νίκη

Καλτσογια Νίκη

Ομότιμης καθηγήτριας του Συνταγματικού Δικαίου του  Παντείου Πανεπιστημίου.
Προσωπικά στοιχεία:
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1936
Το 1956 νυμφεύθηκε τον Ξενοφώντα Τουρναβίτη, μηχανικό, ο οποίος απεβίωσε το 2009. Από το γάμο της
δεν απέκτησε παιδιά.
Σπουδές: 
Απεφοίτησε από το Γυμνάσιο το 1954 (αριστούχος Γυμνασίου)- Το ακ. έτος 1964-1965 εισήχθη κατόπιν πανελλαδικών εξετάσεων
στην τότε Πάντειο  Ανωτάτη Σχολή Πολιτικών Επιστημών και  καθ’  όλη τη διάρκεια των   σπουδών της υπήρξε υπότροφος του ΙΚΥ.
Το έτος 1980 συμμετείχε επιτυχώς σε προκήρυξη ενδιαφέροντος για fellowship του αμερικανικού ιδρύματος Ford Foundation από
επιστήμονες της Νότιας Ευρώπης και το ακ. έτος 1980-1981 υπήρξε fellow  της  Ford Foundation στο Πανεπιστήμιο     Harvard   
των ΗΠΑ.
Ξένες γλώσσες: 
Αγγλικά (Πτυχίο Proficiency και άδεια διδασκαλίας της  αγγλικής)
Γερμανικά  
Επαγγελματική σταδιοδρομία: 
Εργάστηκε αδιαλείπτως μετά την αποφοίτηση από το γυμνάσιο: Τα δύο πρώτα  χρόνια ως ξενοδοχοϋπάλληλος και στη συνέχεια,
κατόπιν εξετάσεων, από το 1957 μέχρι το 1970,   στη Σχολή  Τουριστικών Επαγγελμάτων (Ν.Π.Δ.Δ.) και καθ’  όλη τη διάρκεια των
σπουδών της στο Πάντειο,
Το 1969, ως αριστούχα, επελέγη  επιστημονική βοηθός του καθηγητή του Συνταγματικού Δικαίου Γεωργίου Δασκαλάκη στο
Πάντειο Πανεπιστήμιο, στο οποίο μετά την απόκτηση του διδακτορικού της, ανήλθε όλη την ακαδημαϊκή κλίμακα και απεχώρησε το
2003 ως τακτική καθηγήτρια του Συνταγματικού Δικαίου.
  
Διδακτικό έργο/ διαλέξεις: 
Το διδακτικό  έργο της αναφέρεται σε θέματα Συνταγματικού Δικαίου, Συνταγματικής Ιστορίας, Δημόσιας Διοίκησης, Πολιτικής
Επιστήμης και δικαιωμάτων γυναικών.
 Εκτός των Τμημάτων Δημόσιας Διοίκησης, Πολιτικής Επιστήμης, Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Κοινωνιολογίας,
Κοινωνικής Πολιτικής, Ψυχολογίας  και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου, δίδαξε μαθήματα Συνταγματικού
Δικαίου επί δύο δεκαετίες και πλέον στις Ακαδημίες του τ. Υπουργείου Δημόσιας Τάξεως. Δίδαξε επίσης σε πολλά εκπαιδευτικά
προγράμματα του Παντείου κ.ά
Στο ενεργητικό της επίσης έχει πλήθος διαλέξεων και μεγάλη συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια στην Ελλάδα και στο
εξωτερικό.
Επιστημονικές κ.ά. εκδόσεις: 
Εκτός των πανεπιστημιακών παραδόσεων και συγκεντρωτικών εκδόσεων νομοθεσίας γενικά, στα ανωτέρω αντικείμενα
διδασκαλίας της,  έχει εκδώσει τα εξής βιβλία:
1. Προβληματική της Σύγχρονης Ελληνικής Συνταγματικής Ιστορίας 1935-1975. Προσπάθεια οριοθετήσεως (1981) [Διδακτορική
διατριβή με άριστα και πολύ ευνοϊκές κριτικές, σ. 424]
2. Το Σύνταγμα του 1975/1986: αντιστοιχίες – συγγένειες – αποκλίσεις από το Σύνταγμα του 1822 μέχρι το Σύνταγμα του 1975.
(Εκδόσεις Α.Ν. Σάκκουλα, 1999, σ.  473)
3. Το 2002 εκδόθηκε ο ίδιος συγκεντρωτικός τόμος των διατάξεων κατ’ αντιπαράθεση, ο οποίος συμπληρώθηκε και με την
αναθεώρηση του Συντάγματος του 2001. Τίτλος: Το Σύνταγμα του 1975/1986/2001: αντιστοιχίες – συγγένειες – αποκλίσεις από το
Σύνταγμα του 1822 μέχρι το Σ. του 1975/1986. (Εκδόσεις Α.Ν. Σάκκουλα, 2001, σ. 497)
4. Υποαντιπροσώπευση γυναικών και δημοκρατία: Η συνταγματικότητα των θετικών μέτρων για την ενδυνάμωση του ρόλου των
γυναικών στη δημόσια ζωή. Αθήνα 1997. (Εκδ. Α. Ν. Σάκκουλα)
5. Προκλήσεις των καιρών.  Αθήνα, 2009, (Εκδ. Ευθύνη – Αναλόγιο λ΄) Συγκεντρωτική έκδοση 21 δοκιμίων.
6. Σταθμοί στο Χρόνο. Αθήνα, 2011, (Εκδ. Νέος Αστρολάβος / Ευθύνη 4)  Συγκεντρωτική  έκδοση 11 δημοσιευμένων
πεζογραφημάτων.
Στο συγγραφικό της έργο περιλαμβάνεται μεγάλος αριθμός δημοσιευμένων μελετών σε θέματα Συνταγματικού Δικαίου και
Πολιτικής Επιστήμης αλλά και φεμινιστικού προβληματισμού.
– Συνεχίζει μέχρι σήμερα τη  συγγραφή μελετών, δοκιμίων και πεζογραφημάτων και άρθρων πολιτικού προβληματισμού  σε
έγκυρα επιστημονικά και λογοτεχνικά περιοδικά και εφημερίδες στην Ελλάδα, Κύπρο και Αυστραλία.
 
Ερευνητικό έργο: 
Στο επιστημονικό της έργο περιλαμβάνεται και μία έρευνα για τις ελληνικές ελίτ (πολιτικές, λογοτεχνικές, πνευματικές κ.α.) από το
1820 μέχρι το 1980, στηριγμένη στις προσωπικότητες που αναφέρονται σε τρεις μεγάλες εγκυκλοπαίδειες: Ηλίου, Δρανδάκη και
Νέο Παγκόσμιο Βιογραφικό Λεξικό. Η έρευνα περιλαμβάνει 12.250 προσωπικότητες, ανδρών και γυναικών, οι οποίες
ταξινομήθηκαν κατά περιόδους αντίστοιχες της ελληνικής συνταγματικής ιστορίας. Δισκέτες της έρευνα αυτής έχουν κατατεθεί στο
Εθνικό Κέντρο Ερευνών και στο Πάντειο Πανεπιστήμιο.
Η έρευνα αυτή η οποία κράτησε αρκετά χρόνια, στηρίζεται σε πολυετή επίσης μελέτη βιβλιογραφίας στην Ελλάδα και στο
Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ το έτος 1980-1981. Η έρευνα αυτή καταγραμμένη σε Η.Υ. μπορεί να αξιοποιηθεί από ερευνητές και έχει
αξιολογηθεί πολύ θετικά από την Ακαδημία Αθηνών το 1991. Ήδη έχει ολοκληρωθεί η εισαγωγή των δελτίων των
προσωπικοτήτων στα νέα συστήματα των Η.Υ.
Έργο υπό έκδοση: 
Αρθρογραφία της σε εφημερίδες και περιοδικά επί πολιτικών και συνταγματικών θεμάτων με τον τίτλο: Στους Δαιδάλους της
Πολιτικής Σκηνής,  καθώς και αρθρογραφίας επί θεμάτων ισότητας των φύλων, υπό τον γενικό τίτλο: Διεκδικώντας την
Αξιοπρέπεια.
Εκτός των ανωτέρω, ήδη σε στάδιο ολοκλήρωσης βρίσκονται τρεις μονογραφίες, ενώ η  συγγραφή δοκιμίων και αφηγημάτων
συνεχίζεται.
Επιστημονική και κοινωνική δραστηριότητα: 
Είναι μέλος  επιστημονικών εταιριών και κοινωνικών οργανώσεων. Ιδιαίτερα έχει δραστηριοποιηθεί σε γυναικείες οργανώσεις.
Είναι  μέλος και για αρκετά χρόνια υπήρξε και μέλος και αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του Συνδέσμου για τα Δικαιώματα της Γυναίκας.
Τιμητικές διακρίσεις: 
Ειδικά για το επιστημονικό έργο της σε θέματα ισότητας των φύλων και τη δράση της έχει περιληφθεί,  ύστερα από σχετικό
πρόγραμμα έρευνας,   από τη Γενική Γραμματεία Ισότητας, μεταξύ των 21 γυναικών που συνέβαλαν ιδιαίτερα σημαντικά σε
θέματα δικαιωμάτων των γυναικών.
Το Νοέμβριο του 2016 επελέγη επίτιμο μέλος του Πνευματικού Ομίλου Κύπρου.
Βραβείο Ρ.Ε.Ν. Club το 2011 για το βιβλίο  της Προκλήσεις των Καιρών
Τιμητικές επίσης διακρίσεις για την προσφορά της στις απόδημες Ελληνίδες το 2001 από τη Γυναικεία Οργάνωση ΟEGA
Αυστραλίας, καθώς και τιμητικές διακρίσεις για το διδακτικό της έργο στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και στις Ακαδημίες Αστυνομίας και