Καλυβας Εμμανουήλ

Καλυβας Εμμανουήλ

ΣΠΟΥΔΕΣ:
Πτυχιούχος Πανεπιστημίου Πειραιά (ΑΒΣΠ) Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης (κατεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης) με βαθμό “Λίαν Καλώς” (7.20) το 1997.

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΑΘΗΝΑ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ:
1) Από το βράδυ του Μαρέγκο στον ήλιο του Αούστερλιτς, ιστορικό μυθιστόρημα, εκδόσεις Αγγελάκη (2013)
2) Έρωτας στην κόψη του ξίφους (Χαιρώνεια 338 π.Χ), ιστορικό μυθιστόρημα, εκδόσεις Αγγελάκη (2014)
3) Το μυστικό του χρόνου (Αννίβας 183 π. Χ) ιστορικό μυθιστόρημα, εκδόσεις Αγγελάκη (2017)
4) Αρθρογράφηση στο Περιοδικό «Στρατιωτική Ιστορία», τεύχη 245 – Ιούνιος 2017, 249 – Δεκέμβριος 2017, 252 – Μάρτιος 2018