Κελεσίδου Άννα

Κελεσίδου Άννα

Η Άννα Κελεσίδου γεννήθηκε στη Δράμα από γονείς πρόσφυγες της Μ. Ασίας. Πήρε απολυτήριο γυμνασίου το 1953
στην Αθήνα με βαθμό άριστα. Σπούδασε φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, γαλλική φιλολογία και γλώσσα στο
Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών, ρωσική γλώσσα στο Κέντρο Σπουδών Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης και φιλοσοφία στο
Πανεπιστήμιο Grenoble. Διευθύντρια ΚΕΕΦ Ακαδημίας Αθηνών, καθηγήτρια φιλοσοφίας, καθηγήτρια του Γαλλικού
Ινστιτούτου Αθηνών, Διευθύντρια του Γαλλικού Ινστιτούτου Σπάρτης, Ναυπλίου. Είναι Αντιπρόεδρος του Διεθνούς
Κέντρου Μελετών Φιλοσοφίας του Δικαίου (και Μέλος της Επιστ. Επιτροπής του Περιοδικού του), της Ελληνικής
Εταιρείας Κάντ και Γραμματεύς της Διεθνούς Εταιρείας Μελέτης του Ελληνικού Φιλοσοφικού Λόγου, μέλος πολλών
διεθνών εταιρειών και της Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών εις την οποία διετέλεσε και μέλος του Διοικητικού της
Συμβουλίου. Έχει ασχοληθεί και δημοσιεύσει πάμπολλες φιλοσοφικές εργασίες. Είναι ιδρυτικό μέλος της Ελληνικής
Φιλοσοφικής Εταιρείας και αντεπιστέλλον μέλος της Ακαδημίας Μόσχας.

Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ

(2008)
Μελετήματα προσωκρατικής ηθικής, Ακαδημία Αθηνών
(2002)
Προσωκρατικές μελέτες, Ιδεοθέατρον
(1999)
Σπουδές ψυχής, Ιδεοθέατρον
(1998)
Κοινωνικές, φιλοσοφικές και αισθητικές θέσεις στο έργο τού Θεοδόση Δασκαλόπουλου, Ιδιωτική Έκδοση
(1996)
Η φιλοσοφία του Ξενοφάνη, Ακαδημία Αθηνών
(1990)
Φιλοσοφικά ρεύματα της εποχής μας, Γρηγόρη
(1982)
Η έννοια της σωτηρίας στην πλατωνική πολιτική φιλοσοφία, Ακαδημία Αθηνών
 Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2010)
Η δίκη του Σωκράτη, Ελευθεροτυπία
(1998)
Η έννοια της ελπίδας στον νεοπλατωνικό στοχασμό, Ακαδημία Αθηνών
(1998)
Φιλόσοφοι στο Αιγαίο, Ακαδημία Αθηνών
 Μεταφράσεις
(2002)
Εμπεδοκλής ο Ακραγαντίνος, Ιδεοθέατρον [επιμέλεια, μετάφραση]
(1997)
Ξενοφάνης, Προσωκρατικοί Άπαντα 7, Κάκτος
(1991)
Vieillard – Baron, Jean – Louis, G. W. F. Hegel, παραδόσεις πλατωνικής φιλοσοφίας, Ακαδημία Αθηνών