Βάσσης Κωνσταντίνος

Βάσσης Κωνσταντίνος

Εγεννήθη στην Αθήνα, το 1931, καί εσπούδασε νομικά στό Πανεπιστήμιον Αθηνών, Κατά τα
έτη 1960-1995, υπήρξε μέλος της διπλωματικής υπηρεσίας της Ελλάδος, ύπηρετήσας  στο
Κογκό, την Ουγγαρία, την Ιταλία, την Γερμανία, ως Πρεσβευτής δε στην Σαουδικήν Αραβία, το
Μεξικό και την Ιαπωνία, ένώ στό  Υπουργείον Εξωτερικών διετέλεσε Διευθυντής Μορφωτικών
Υποθέσεων και Δ Γενικός Διευθυντής, Παραλλήλως ήσχολήθη με την λογοτεχνία (ποίηση,
διήγημα, δοκίμιο, κριτική) και με διπλωματικές-Ιστορικές μελέτες. Τού απενεμήθη το Κρατικό
Βραβείο Διηγήματος (1990) , διετέλεσε Πρόεδρος της  Εταιρείας Ελλήνων ‘Ισπανιστών, και
είναι Πρόεδρος του Ιδρύματος Νεοελληνικών Σπουδών. Eίναι νυμφευμένος και έχει δύο τέκνα,
ομιλεί και γράφει: αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ισπανικά, ουγγρικά.

ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΣΣΗ

Ποίησις:  “Διαθλάσεις”, 1972,  “Βίοι υπάλληλοι”, 1977, “Προβληματική συναρμολόγησις”,
1981, “Ό νόμος του αδιαχώρητου”, 1990, “Ερως εν κινδύνω”, 1994, “Ενα σπανιον είδος
τερμιτών”, 2011.

Διήγημα :    “Υπό γωνίαν 90°, 1976,  “Τό αίνιγμα τού μεσονυκτίου”,   1989,  “Μιά
παραπλανητική έννοια”, 2007.

Δοκίμιο :  “Ενώπιον τού 20ου αίώνος”