Νίκας Κωνσταντίνος

Νίκας Κωνσταντίνος

Ο Κωνσταντίνος Νίκας γεννήθηκε το 1935 στο Κιάτο. Σπούδασε Ελληνική Φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και στη
Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου της Ρώμης. Από το 1962 δίδαξε Βυζαντινή Φιλολογία και Νεοελληνική Γλώσσα
και Λογοτεχνία στα Πανεπιστήμια της Αθήνας, Ρώμης και Νάπολης. Συνεργάστηκε στην κριτική έκδοση των Analecta
Hymnica και ασχολήθηκε με τον Νεοελληνικό Διαφωτισμό, με τις ελληνικές διαλέκτους της Νότιας Ιταλίας, με τη
νεοελληνική λογοτεχνία (15ος αιώνας – σήμερα), με τις πολιτισμικές σχέσεις μεταξύ Ελλήνων και Ιταλών. Ίδρυσε και
διευθύνει το φιλολογικό περιοδικό “Ιταλοελληνικά”.

Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ
(2009)
Ο Γεώργιος Δροσίνης και οι μεταφράσεις έργων του στην Ιταλία, Σύλλογος Οι Φίλοι του Μουσείου Γ.
Δροσίνη
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2011)
Ο Ελύτης στην Ευρώπη, Ίκαρος [εισήγηση]
Μεταφράσεις
(2007)
Παρθενίου, Γιώτα, Πήρες τα γράμματά μου;, Γαβριηλίδης
(2001)
Consoli, Massimo, Ιδού ο άνθρωπος, Προσκήνιο