Νικολαϊδης Ιωάννης

Νικολαϊδης Ιωάννης

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1930.
     Αριστούχος κλασικός φιλόλογος και διπλωματούχος του Ιταλικού Επιμορφωτικού Ινστιτούτου με σύντομη υποτροφία
στο Πανεπιστήμιο της Γένοβας.
     Σταδιοδρόμησε στη Μέση Εκπαίδευση από όπου αποχώρησε με τον βαθμό του Γενικού Επιθεωρητή Μ.Ε.
Επιμόρφωσε σειρά φιλολόγων διδάσκοντας στη Σ.Ε.Λ.Μ.Ε. και στο Α’ Π.Ε.Κ. Θεσσαλονίκης νεοελληνικά κείμενα και
αρχαία ελληνική γραμματεία.
     Διετέλεσε πρόεδρος πολλών παιδαγωγικών συνεδρίων στη Θεσσαλονίκη.

(Εκδοθέντα βιβλία)
1)
Χωρίς προσωπείο (ποιήματα, Αθήνα 1980)
2)
Διαβάσεις στην άσφαλτο (ποιήματα, Θεσσαλονίκη 1983)
3)
Γρηγορίου Ναζιανζηνού ποιήματα (Εισαγωγή – μετάφραση, Θεσσαλονίκη 1985)
4)
Σκεύη κεραμέως (ποιήματα, Θεσσαλονίκη 1987)
5)
Σιναϊτικά κείμενα (μετάφραση, Θεσσαλονίκη 1988)
6)
Λεωνίδας Παρασκευόπουλος (βιογραφία, Θεσσαλονίκη 1989)
7)
Γρηγορίου Θεολόγου Γοργονία (μετάφραση, Θεσσαλονίκη 1991)
8)
Μια φούχτα χώμα (ποιήματα, Θεσσαλονίκη 1991)
9)
Μια γενιά μια εποχή (αφηγήματα, Θεσσαλονίκη 1991)
10)
Ιχνευτές (οδοιπορικό στους Αγίους τόπους, Θεσσαλονίκη 1992)
11)
Κασσιανής μοναχής ύμνοι (μετάφραση, Θεσσαλονίκη 1993)
12)
Μαρία η νέα (μετάφραση, Θεσσαλονίκη 1995)
13)
Θεολόγου Γρηγορίου, επιγράμματα επιτάφια στη μητέρα του (μετάφραση, Θεσσαλονίκη 1996)
14)
Προς Εσπέραν (ποιήματα, Θεσσαλονίκη 1997)
15)
Παπα-Τασκένδης (πεζογραφήματα, Θεσσαλονίκη 1998)
16)
Ρωμανού του Μελωδού, Κοντάκιον εις την Αγίαν του Χριστού Γέννησιν (μετάφραση, Θεσσαλονίκη 2001)
17)
Νεοελληνική Χριστιανική Λογοτεχνία (κείμενα αξιολόγησης, Θεσσαλονίκη 2001)
18)
Παίγνια του χρόνου (ποιήματα, Θεσσαλονίκη 2004)
19)
Σκεύη κεραμέως (συνολική επανέκδοση των ποιημάτων, Θεσσαλονίκη 2007)
20)
Κείμενα μελέτης και στοχασμού (προσεγγίσεις και αποτιμήσεις, Θεσσαλονίκη 2011)
 *Παρατήρηση: Η βιβλιογραφία παρουσιάζεται χρονολογικά (όχι κατά κατηγορία έργων).