«Ο Μακεδονικός Αγώνας και τα Ελληνικά Γράμματα» στην Καστοριά και τη Φλώρινα (1985 και 1986)

«Ο Μακεδονικός Αγώνας και τα Ελληνικά Γράμματα» στην Καστοριά και τη Φλώρινα (1985 και 1986)