«Ορθοδοξία και Λογοτεχνία» στη Χίο (1983)

«Ορθοδοξία και Λογοτεχνία» στη Χίο (1983)