Παττίχη Μαρία

Παττίχη Μαρία

Η Μαρία Παττίχη γεννήθηκε στην Αθήνα με καταγωγή από την Κύπρο. Σπούδασε φιλολογία στη φιλοσοφική σχολή του
Πανεπιστημίου Αθηνών και πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Hunten College και Πανεπιστήμιο Columbia
της Νέας Υόρκης. Από το 1954 εργάζεται στη μέση εκπαίδευση. Ως συγγραφέας πρωτοεμφανίστηκε το 1964 με την
παιδαγωγική μελέτη Το παιδί και εμείς και την ποιητική συλλογή Λυρικά ξεσπάσματα. Ασχολήθηκε επίσης με τη
φιλολογική κριτική, την ταξιδιωτική λογοτεχνία και το διήγημα. Συνεργάστηκε με διάφορα περιοδικά και εφημερίδες.
Έζησε πολλά χρόνια στην Κύπρο και πραγματοποίησε πολιτιστικές εκπομπές στην εκεί ραδιοφωνία. Μέλος της
διεθνούς πολιτιστικές ένωσης γυναικών, ασχολήθηκε ιδιαίτερα με τη συγκριτική μελέτη των εθνικών μυθολογιών και
προσκλήθηκε στην Ινδία για μελέτες. 1. Για περισσότερα βιογραφικά στοιχεία της Μαρίας Παττίχη βλ. Ιωαννίδης
Κλείτος, “Μαρία Παττίχη”, Ιστορία της νεώτερης κυπριακής λογοτεχνίας, σ.317. Λευκωσία, 1986 (για βιβλιοκρισία του
Ιωαννίδη βλ. Παναγιώτου Νίκος, Κριτική θεώρηση της “Ιστορίας της νεώτερης κυπριακής λογοτεχνίας” του Κλείτου
Ιωαννίδη. Λευκωσία, 1986) και χ.σ., “Παττίχη Μαρία”, Μεγάλη Εγκυκλοπαίδεια της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας11. Αθήνα,
Χάρη Πάτση, χ.χ.
Βιβλιογραφία
o Ιωαννίδης Κλείτος, “Μαρία Παττίχη”, Ιστορία της νεώτερης κυπριακής λογοτεχνίας, σ.317. Λευκωσία, 1986 (για
βιβλιοκρισία του Ιωαννίδη βλ. Παναγιώτου Νίκος, Κριτική θεώρηση της “Ιστορίας της νεώτερης κυπριακής λογοτεχνίας”
του Κλείτου Ιωαννίδη. Λευκωσία, 1986).
o χ.σ., “Παττίχη Μαρία”, Μεγάλη Εγκυκλοπαίδεια της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας11. Αθήνα, Χάρη Πάτση, χ.χ.
Εργογραφία
Ι.Μελέτες
o Το παιδί και εμείς. Αθήνα, 1962.
o Σκηνοθετικαί οδηγίαι εις τα σχόλια των τραγωδιών του Σοφοκλέους. Ανάτυπο από τον Στασινό, 1963.
o Το πάθος και η ανάσταση του νεαρού θεού στην προχριστιανική εποχή. Ανάτυπο από τη Φιλολογική Κύπρο, 1964.
o Μέτρον ισορροπίας. Λευκωσία, 1972.
ΙΙ.Ποίηση
o Λυρικά ξεσπάσματα. Αθήνα, 1962.
o Σεμέλη. Λευκωσία, 1969.
o Hernach. 1975.
o Δαυλός. Λευκωσία, 1975.
ΙΙΙ.Ταξιδιδιωτικά κείμενα
o Φωτεινή πορεία. Λευκωσία, 1971.
o Ο μακρύς δρόμος. 1970.
ΙV. Πεζογραφία
o Αίθουσα αναμονής. Λευκωσία, 1973.