“Οι αλτήρες της γνώσεως στην πολιτιστική διάπλαση του τόπου μας” στη Λειβαδιά (2001)

“Οι αλτήρες της γνώσεως στην πολιτιστική διάπλαση του τόπου μας” στη Λειβαδιά (2001)