Συμμετοχή σε Ξένες Εταιρείες

Συμμετοχή σε Ξένες Εταιρείες

European Writers Council ( Βρυξέλες )

Federatione Unitaria Italiana Scrittori ( Ρώμη )