Ταγκαλάκη Ελένη

Ταγκαλάκη Ελένη

Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ

(2010)
Λικμήτειρα, Αρμός
(2010)
Ο χρόνος και η οικουμένη ,ή, Των προσέληνων, Αρμός
(2004)
Καλλιπάτειρα ή Τα ελληνικά, Αρμός
(2001)
Ερμοκράτεια ή αναστάσιμο χορικό, Αρμός
(2000)
Μποθνία των Βίκινγκς ή 2000 ταξίδια, Αρμός
(1999)
Ύψος και δώρον ή Της Υπαπαντής, Αρμός
(1998)
Σαν λίθος ίασπις ή δώδεκα χιλιάδες στάδια, Αρμός