Τούτουζας Παύλος

Τούτουζας Παύλος

Ο Παύλος Κ. Τούτουζας γεννήθηκε στη Θήβα το 1935. Το 1959 απεφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του
Πανεπιστημίου Αθηνών και ξεκίνησε την ειδίκευσή του στην Παθολογία και Καρδιολογία στην
Πανεπιστημιακή Κλινική του Ιπποκράτειου Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών μέχρι το 1963. Εργάστηκε ως
εσωτερικός βοηθός στην Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική (1964-66) και στη συνέχεια
μετεκπαιδεύτηκε στο εξωτερικό στο National Heart Institute and Hammersmith Hospital, London, England,
μέχρι και το 1969. Ανακηρύχθηκε διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αθηνών (1969) και απέκτησε τον τίτλο του
επίκουρου καθηγητού (1972). Από το 1975 έως το 1984 εργάστηκε ως υποδιευθυντής της Καρδιολογικής
Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών και το 1984 ανακηρύχθηκε Διευθυντής της ίδιας Κλινικής. Το 1988
έγινε μέλος της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας. Το 1989 ανακηρύχθηκε Καθηγητής Καρδιολογίας
της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Διετέλεσε πρόεδρος της Ελληνικής Καρδιολογικής
Εταιρείας (1984-86), γραμματέας (1978-90) και πρόεδρος (1990-92) της Ελληνικής Αντιυπερτασικής
Εταιρείας. Είναι μέλος επιτροπών και ιδρυμάτων της Ελλάδας και του εξωτερικού.
Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ
(2011)
Αιγαίο: Πηγή πολιτισμού και καρδιολογίας, Εκδόσεις Παπαζήση
(2008)
Αλκικαρδία, Alta Grafico
(2007)
Τα χτυποκάρδια, Κάκτος
(2006)
Εγχειρίδιο καρδιολογίας, Παρισιάνου Α.Ε.
(2005)
Έξω καρδιά, Κάκτος
(2001)
Γνώρισε την καρδιά σου, Κάκτος
(2000)
Εγκάρδια επαφή, Κάκτος
(1999)
Άνθρωποι της καρδιάς, Κάκτος
(1999)
Καρδιολογία, Παρισιάνου Μαρία Γρ.
(1998)
Περί καρδίης, Κάκτος
(1997)
Οι δρόμοι της καρδιάς. Επιστροφή, Κάκτος
(1995)
Οι δρόμοι της καρδιάς, Κάκτος
(1985)
Εισαγωγή στην ηλεκτροκαρδιογραφία, Παρισιάνου Μαρία Γρ.
 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2004)
Δίαιτα και διατροφή, Κάκτος [επιμέλεια, κείμενα]
(2001)
Καρδιακές παθήσεις, Παρισιάνου Α.Ε.
(2001)
Καρδιακές παθήσεις, Παρισιάνου Α.Ε.
(1998)
Θέματα σύγχρονης καρδιολογίας, Παρισιάνου Μαρία Γρ.
(1983)
Επίτομη διαγνωστική καρδιολογία, Παρισιάνου Μαρία Γρ.