Τσέγκος Ιωάννης

Τσέγκος Ιωάννης

Βιογραφικό

Ὁ Ἰ.Κ. Τσέγκος ἐπεράτωσε τὶς ἐγκύκλιες σπουδὲς στὴν γενέτειρά του, τοὺς Σοφάδες Θεσσαλίας, καὶ τὶς ἰατρικὲς στὶς ἀντίστοιχες σχολὲς τῶν Πανεπιστημίων Θεσσαλονίκης καὶ Ἀθηνῶν.

Τὸ 1967 μεταβαίνει στὴν Ἀγγλία, ὅπου ἐκπαιδεύεται στὴν Νευρολογία καὶ τὴν Ψυχιατρική· παράλληλα, παρακολου­θεῖ Κοινωνικὴ Ψυχολογία καί, ὡς ὑπότροφος, Κοινωνικὴ Ψυχια­τρικὴ Ἔρευνα καὶ Ἐπιδημιολογία, στὴν London School of Hygiene and Tropical Medicine στὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Λονδίνου·  ἐν συνεχείᾳ, ἐργάζεται ὡς κλινικὸς ψυχία­τρος καὶ ἐρευνητὴς στὸ Medical Research Council. Ἀπὸ τὸ 1974 ἕως τὸ 1978,  ὡς λέκτωρ στὸ Ἰνστιτοῦτο Ψυχιατρικῆς τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Λονδίνου, συντονίζει, παράλ­ληλα μὲ τὶς διδακτικές του ὑποχρεώσεις, καὶ τὴν Διατλαντικὴ Ἔρευνα (US-UK Study)· ἐπιπροσθέτως, ἐκπαιδεύεται στὴν Ὁμαδικὴ Ἀνάλυση καὶ τὴν Θεραπεία Οἰκογένειας στὸ Institute of Group Analysis (London).

Τὸ 1978, ἀναλαμβάνει τὴν διεύθυνση τῆς Ὑπηρεσίας Κοινωνικῆς Ψυχιατρικῆς Ἀθηνῶν, στὸ Κέντρο Ψυχικῆς Ὑγιεινῆς, ἀπὸ ὅπου ὅμως ἀπεχώρησε τὸν Νοέμβριο τοῦ 1979, καὶ τὸ 1980 ἵδρυσε, μαζὶ μὲ ἄλλους, τὸ Ἀνοικτὸ Ψυχοθεραπευτικὸ Κέντρο, τὸν Σύλλογο γιὰ τὰ Δικαιώματα τῶν Ψυχασθενῶν «Ἡ Ἐλευθερία εἶναι Θεραπευτικὴ» καί, τὸ 1982, τὸ Ἰνστιτοῦτο Ὁμα­δικῆς Ἀνάλυσης Ἀθηνῶν. Ἀκολούθησε ἡ ἵδρυση τῶν Ἰνστιτούτων: Διαγνωστικῆς Ψυχολογίας (1984), Ψυχοδράματος-Κοινωνικοθεραπείας (1985) καὶ Θεραπείας Οἰκογένειας (1989). Τὸ 1985 ἱδρύει στὴν Χαϊδελβέργη τὸ European Group Analytic Training Institutions Network (Ε.G.Α.Τ.Ι.Ν.), τοῦ ὁποίου διε­τέλεσε πρόεδρος.

Ἐπίσης, σχεδίασε καὶ συντόνισε τὴν μοναδικὴ ἔρευνα, γιὰ τὶς συνέπειες ἐκ τῆς ἐπιβολῆς τοῦ μονοτονικοῦ, τὴν ὁποίαν πραγματοποίησε τὸ Ἰνστιτοῦτο Διαγνωστικῆς Ψυχολογίας, ἀπὸ τὸ 1999 ἕως τὸ 2006, μὲ ἀντικείμενο τὴν διερεύνηση τῆς ἐπίδρασης ποὺ ἀσκεῖ ἡ ἐκμάθηση τῆς ἱστορικῆς ὀρθογραφίας, ἐν ἀντιθέσει μὲ ἐκείνην τῆς ἁπλοποιημένης γραφῆς (μονοτονικό), στὶς ψυχοεκπαιδευτικὲς ἱκανότητες καὶ λειτουργίες τῶν παιδιῶν τῆς ἐξοπλιστικῆς ἡλικίας (5-12 ἐτῶν).

Ἄρθρα καί δημοσιεύματα ὑπάρχουν σέ ξενόγλωσσα καί ἑλληνικά βιβλία καί περιοδικά μέ ἀντικείμενο τήν ψυχιατρική, τήν ψυχοθεραπεία, τήν πολιτική καί τήν λογοτεχνία.

Εἶναι  Διευθυντὴς τοῦ Ἐκπαιδευτικοῦ-Ἐρευνητικοῦ Τομέως τοῦ Ἀνοικτοῦ Ψυχοθεραπευτικοῦ Κέντρου, τοῦ Ἰνστιτούτου Ὁμαδικῆς Ἀνάλυσης Ἀθηνῶν καὶ τῆς ἐκδοτικῆς σειρᾶς «Σύγχρονη Ψυχοθεραπεία».

 

Ἐργογραφία

Στά ἑλληνικά:

  • Οἱ Μεταμφιέσεις τοῦ Ψυχοθεραπευτοῦ, Στιγμή,2002
  • Ἡ Ἐκδίκηση τῶν Τόνων. Μέ τήν συνεργασία Θαλῆ Ν. Παπαδάκη, Δήμητρας Βεκιάρη. Ἐναλλακτικές Ἐκδόσεις, 2005.
  • Ἀνοικτό Ψυχοθεραπευτικό Κέντρο. Ἐναλλακτικές Ἐκδόσεις, 2007.
  • Κατά Μονοτόνων καί Πνευματοκτόνων. Πρόλογος Κώστας Ε. Τσιρόπουλος. Οἱ Ἐκδόσεις τῶν Φίλων. 2008.
  • Ὁ Ψυχιατρικός Κοινοτισμός. Ἐκδόσεις ΑΡΜΟΣ, 2012.
  • Ὁ Ἀνταρτόπαπας. Οἱ Ἐκδόσεις τῶν Φίλων. 2014
  • Ἡ ῾Ριρή. Ἐκδόσεις ΑΡΜΟΣ, 2016.