Βιτσαξής Βασίλης

Βιτσαξής Βασίλης

Πρέσβης ε.τ. Δρ. της Νομικής Σχολής  και Δρ. ε.τ. της Φιλοσοφικής Σχολής του
Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανεπιστημίου Stockton των Η.Π.A
Αντεπιστέλλον μέλος της Ακαδημίας Ανθρωπιστικών Επιστημών της Μόσχας,
Μέλος της Διεθνούς Ακαδημίας Φιλοσοφίας, Επίτιμο μέλος της Ακαδημίας
Γραμμάτων και Τεχνών της Ινδίας. Διπλιωμάτης, συγγραφέας, ποιητής.
Γεννήθηκε στην Αθήνα. Εκπροσώπησε την Ελλάδα στα Ηνωμένα Έθνη, στο
Συμβούλιο της Ευρώπης, στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και σε
διάφορες Ευρωπαϊκές, και Ασιατικές χώρες. γλώσσες.  Έχει συγγράψει 28
βιβλία, πολλά από τα οποία έχουν μεταφραστεί  και εκδοθεί  σε 14 Ευρωπαϊκές
και Ασιατικές γλώσσες και έχουν βραβευθεί από την Ακαδημία Αθηνών, από την
Ακαδημία της Γαλλίας και από ξένα Πανεπιστήμια.

        ΕΡΓΑ ΤΟΥ BAΣΙΛΗ ΒΙΤΣΑΞΗ

        ΝΟΜΙΚΑ

• Ἡ Καταγγελία τῆς Συμβάσεως Ἐργασίας, Ν. 765/ 1943,
ἔκδοση “Σάκκουλα”, Ἀθήνα 1944. σσ. 93.
• Ἡ Ἐμπορική Ἰδιότης, ἔκδοση «Βῆμα», Ἁθήνα 1945, σσ.48.
• Ἡ Νεαρά 18 του Ἱουστινιανού (Συμβολή στην ἱστορία τῆς ἐξέλιξης τοῦ
θεσμοῦ  τῆς ἀναγκαστικής διαδοχής τῶν Ρωμαίων κάτω ἀπό τήν 
ἐπίδραση  τοῦ ἑλληνικού πνεύματος (διδακτορική διατριβή), Ἀθήνα
1945 σσ.132.
• Πολλά ἄρθρα καί μελέτες σέ νομικά περιοδικά  τῆς Ἑλλάδος καί τοῦ
Ἐξωτερικού

                            ΜΕΛΕΤΕΣ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 

• Hindu Epics Myths and Legends, ed.“Oxford University Press”,
Λονδίνο-Νέο Δελχί 1977, σσ.97, έκδοση.β’ 1978, έκδοση. γ’ 1978,
έκδοση. δ’ 1981, έκδοση.ε’ 1983, έκδοση.στ. 1987, στην Ελληνική 
γλώσσα «Ινδουϊσμός», έκδοση “Πύρινος Κόσμος”, Αθήνα 1978. σσ.198,
σε γλώσσα  hindi, ed. «Awasthi», Νέο Δελχί 1978.σσ. 127.
• Plato and the Upanishads,έκδοση «Arnold Heineman», New Delhi
1977, σσ. 93, στην ελληνική γλώσσα, έκδοση «Κολλάρου», Αθήνα 1977
σσ. 90, στην κορεατική γλώσσα, έκδοση «Πανεπιστημίου της Σεούλ» 
1989, σσ. 161, στην σερβοκροατική γλώσσα, Платон  И Упанишаде 
έκδοση «Biblioteka Κ.Ο.Β.», Βελιγράδι 1990, σσ. 82,
στην ρουμανική γλώσσα, έκδοση. Platon Şi Upanişadele, ἐκδοση
«Moldava», Ιάσιο 1992 σσ. 62 και έκδοση «Οmonia», Βουκουρέστι 1993
σσ. 69, στην ισπανική.γλώσσα,  Platón y Upanişads, έκδοση “Teseo”,
Μπουένος Άϊρες, 2008, σελ.88.

• Ο Στοχασμός και η Πίστη, έκδοση «Βιβλιοπωλείο της Εστίας», Αθήνα 
1991, τόμοι 2, σσ. 800, Βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών, στην αγγλική
γλώσσα, «Thought and Faith», έκδοση «Somerset Hall Press»,
Βοστώνη  2008, τομ 2, σσ. 1250.
• Αναφορά στην Ποίηση (Δώδεκα δοκίμια αισθητικής προσέγγισης στον
ποιητικό λόγο), έκδοση. «Ερμής», Aθήνα 1997, σσ. 460, στην ρoυμανική
γλώσσα, Poetica,  έκδοση «Οmonia», Βουκουρέστι 2000 σελ,.413, στην 
ισπανική  γλώσσα, Poetica έκδοση. «Centro de Estudios Bizantinos
Neogriegos y Chipriotas», Γρανάδα 2005, σσ. 434.στην σερβοκροατική 
γλώσσα «Миcao и Вера» έκδοση «Βιblioteka K.O.B. Βελιγράδι  2001,
σσ. 21, στην γαλλική γλώσσα «Le Poétique,Questions d’Esthétique», 
éd.«L’Harmattan», Παρίσι 2001, σσ. 135. 
• Ο Μύθος, Σημείο Αναφοράς της Υπαρξιακής Αναζήτησης, έκδοση.
«Έλλην», Αθήνα 2002. σελ .270, στην αγγλική γλώσσα,
• Myth and the Exisential Quest, έκδοση Somerset Hall Press, Bοστώνη
2006, σσ.301, στη ρουμανική γλώσσα,
• Mitul Punct de Referinţa Căutării Existenţiale  έκδοση «Οmonia»,
Βουκουρέστι 2007, σελ 230, στην ισπανική γλώσσα,
• Εl Μito, Punto d e Referencia  en la Búsqueda Existencial  έκδοση
«Teseo», Μπουένος  Άϊρες 2007, σσ. 235.
• Στοχαστικές Διαδρομές,  εκδόση « Έλλην» Αθήνα 2009, σελ 243, στην
ισπανική γλώσσα, Por las Sendas del Pensamiento, έκδοση  «Teseo»,
Μπουένος ¨Αϊρες  2009, σσ. 235.
Πολλά άρθρα στοχασμού και αισθητικά δοκίμια σε φιλοσοφικές περιοδικές
εκδόσεις, όπως :
• Ποίηση και Μυστικισμός” στον τόμο (25-26) “Φιλοσοφία” της
Ακαδημίας Αθηνών σσ. 9-57 ,
• Τα Εκφραστικά Μέσα της Ποίησης στον τόμο (33) “Αισθητικά
Χρονικά“, του Ιδρύματος Π.και Ε. .Μιχελή σσ. 95-131,
• The Universality of Poetry”στον τόμο 25 του περιοδικού. “Διοτίμα”, της
Ελληνικής Εταιρείας Φιλοσοφικών Μελετών σσ.153-162,
• Poetry as an Affirmation of Human Spirituality”, στον τόμο 10  του
περιοδικού “Greek Letters” της Ε.Ε.Μ.Λ. σσ. 118-134,
• Temps et Poésie” στον τόμο 9 της έκδοσης “Φιλοσοφία” της Ακαδημίας
Αθηνών σσ. 149-186,
• Μusic and Poetry”  στον τόμο 14 των “Greek Letters” της Ε.Ε.Μ.Λ. και
ακόμα  πολλά δοκίμια και άρθρα στη “Νέα Εστία,” στις  “Κοινωνικές
Τομές”,  κλπ .κλπ. 
                          
                                                ΠΟΙΗΣΗ – ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

• Reflets . Ποιητική συλλογή στη Γαλλική γλώσσα). Βραβείο της
Ακαδημίας της Γαλλίας, éd. “L’Étrave”, Paris 1968, σσ.7
• Μy Trails, . (Ποιητική συλλογή στην Αγγλική γλώσσα ), Ουάσιγκτων
1970, σσ. 47.
• Μονοπάτια. (Ποιητική συλλογή), έκδοση. «Βιβλιοπωλείου της Εστίας»,
Αθήνα 1975, σσ. 55.
• Mes Sentiers, (Ποιητική συλλογή στη Γαλλική γλώσσα) éd. «Sh.
Prakashan», Παρίσι – Νέο Δελχί 1977, σσ. 95..
• Παντοτεινά και Πρόσκαιρα, (Ποιητική συλλογή), έκδοση «Βιβλιοπωλείου
της Εστίας», Αθήνα 1978, σσ.79.
• Στάχυα και Παπαρούνες ( Ποιητική Συλλογή – Συμπλήρωμα δεύτερης
έκδοσης της Συλλογής Παντοτεινά και Πρόσκαιρα  Αθήνα  2910, σελ 116.
• Like Candel Drops,  (Ανθολόγηση , μετάφραση του ιδίου στα αγγλικά
από το ποιητικό του έργο), ed..“Sh. Prakashan,  Νέο Δελχί 1978, σσ. 51.
• Prashianti (Eισαγωγή, ανθολόγηση, μετάφραση στην γλώσσα hindi από
το ποιητικό του έργο ),έκδοση. «Raj. Awasthi», Νέο Δελχί 1979, σσ. 60. .
• Poemas .(Εισαγωγή, ανθολόγηση, μετάφραση στην  ισπανική γλώσσα 
από το ποιητικό του έργο), έκδοση P.E.N.Club de Argentina,
Μπουένος΄Αϊρες 1981,σσ.79
• Carmina Selecta,(Aνθολόγηση, μετάφραση, στην ιταλική γλώσσα από το
ποιητικό του έργο, έκδοση. H.S.T.L (Greek Letters), Αθήνα  1993-1994
σσ. 18  .
• Poeme.(Εισαγωγή ανθολόγηση μετάφραση στην ρουμανική γλώσσα από
το ποιητικό του έργο στα ελληνικά και στα γαλλικά), έκδοση «.Omonia»,
Βουκουρέστι 2004, σσ. 97.
 Πολλά ποιήματα, διηγήματα, βιβλιοκρισίες, σε λογοτεχνικά  περιοδικά και
εφημερίδες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

                                      ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

• Flâneries en Belgique (Μετάφραση από το έργο του Ι.
Μ.Παναγιωτόπουλου «Ευρώπη»), éd. «Le Matin »,  Anvers 1954.
• Σύγχρονη  Ινδική Ποίηση (Εισαγωγή, ανθολόγηση, μετάφραση, από το
ποιητικό έργο 86 σύγχρονων Ινδών ποιητών), έκδοση «Βήμα»,Αθήνα 
1978, σελ 161.
• Πορεία από το Μηδέν στο Απόλυτο (Εισαγωγή, ανθολόγηση,
μετάφραση, από το ποιητικό έργο  της  πολυβραβευμένης μυστικής
Αργεντινής ποιήτριας Nelly Candedgabe, έκδοση «Βήμα», Αθήνα 1980,
σελ. 67
• Αμερικανική Γή (Εισαγωγή, ανθολόγηση, μετάφραση από το ποιητικό
έργο του Αργεντίνου ποιητή Ruben Vella, έκδοση «Βήμα», Αθήνα 1980
σελ. 45
• Ο Κυνηγός και το Χιονόλευκο Πουλί (Εισαγωγή, ανθολόγηση,
μετάφραση από το ποιητικό έργο του Αργεντίνου ποιητή Carlos
Debole,έκδοση «Βήμα», Αθήνα  1980  σελ.63.
• Νοτιοαμερικανική Γη (Εισαγωγή, ανθολόγηση, μετάφραση από το
ποιητικό έργο του Αργεντίνου ποιητή Nicolas Cocaro),έκδοση « Βήμα»,
Αθήνα 1980 σελ. 78΄.
• Lueur du Temps (Επιλογή, μετάφραση στα γαλλικά από το ποιητικό
έργο της Ιωάννας Τσάτσου «Φέγγος Χρόνου» , éd. H.S.T.L. ( Greek
Letters), Αθήνα 1991.

Πολλές μεταφράσεις πεζογραφημάτων και ποιημάτων, ξένων δημιουργών του
έντεχνου λόγου σε διάφορα  ελληνικά λογοτεχνικά περιοδικά και εφημερίδες,
και Ελλήνων δημιουργών σε ξένα λογοτεχνικά  περιοδικά και εφημερίδες.