Ζωρογιαννίδης Νίκος

Ζωρογιαννίδης Νίκος

Μετά τις πανεπιστημιακές του σπουδές, διορίστηκε στο Δημόσιο, και υπηρέτησε στα υπουργεία
Προεδρίας, Συντονισμού και Πολιτισμού, απ’ όπου και αποχώρησε, λόγω 35ετίας, με το βαθμό
του Γενικού Διευθυντή, τον οποίον και φέρει ως Επίτιμος.

    Εκτός των κυρίων διοικητικών του αρμοδιοτήτων, πρόσφερε και στον πολιτισμό, με την
εκπόνηση θεσμικών νομοθετημάτων (μεταξύ των οποίων ο νόμος 418/1977 και το Π.Δ.
941/1977, τα πρώτα νομοθετήματα περί οργανώσεως και λειτουργίας του Υπουργείου
Πολιτισμού) και με την εκπό-νηση σχεδίων νομοθετημάτων περί οργανώσεως και λειτουργίας της Κρατικής Ορχήστρας
Αθηνών, της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, και των Γενικών Αρχείων του Κράτους, αλλά και με την έρευνα, επιλογή
κειμένων, σχεδιασμό, αισθητική επιμέλεια  μουσικών λευκωμάτων (όπερα “Ρέα” του Σαμάρα, “Εκατό χρόνια του
Ελληνικού Λυρικού Θεάτρου” και “Δημήτρης Μητρόπουλος”), και των φυλλαδίων: “Κώστας Βάρναλης”,  “Ζαχαρίας
Παπαντωνίου”, “Δημήτρης Μητρόπουλος”, “Κωστής Παλαμάς”, “Σιμόν Μπολίβαρ”, “Κινέζικη Κεραμική”, “Ιστορία του
Ρώσικου και Σοβιετικού Μπαλέτου”, “Ελλάδα-Σεϋχέλες”,  “Ρο-πές και τάσεις της σύγχρονης Ιαπωνικής χαρακτικής”,
“Παντίτ Νεχρού”, “Μπορίς Γκουντούνωφ”, ” Βίκτωρ Ουγκώ”, ” Ούγγροι Καλλιτέχνες”, και “Το Ρουμάνικο Βιβλίο”. 
Σχεδίασε επίσης και εκπόνησε αισθητικές μελέτες για 18 εκθέσεις.

    Ηθικές αμοιβές: Εύφημος μνεία “για εξαιρετική δραστηριότητα και επίδοση, κατά πολύ ανώτερη της επιβαλλομένης
από τα καθήκοντά του”. Έκφραση άκ-ρας ευαρέσκειας για τη εκπόνηση μελέτης που αφορά την Εθνική Λυρική Σκη-νή.
Έκφραση ευχαριστιών της Επιτροπής των Γενικών Αρχείων του Κράτους, για τη συμβολή του στην επίλυση
οργανωτικών προβλημάτων των Γενικών Αρχείων του Κράτους.

    Υπήρξε πρόεδρος του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Κινηματογραφίας, όπως και πρόεδρος του Δ. Σ. του Εθνικού
Κέντρου Βιβλίου (Ε. ΚΕ. ΒΙ ), πρόεδρος  ή μέλος Δ. Συμβουλίων διαφόρων ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικών
σκοπών, φορέων. Είναι πρόεδρος του Δ.Σ. του “Νέου Μουσείου Ευρωπαϊκής  και Ανατολικής Τέχνης 1984”.

   Έγραψε τα βιβλία: “Εγώ ο υπουργός σου” (αφηγήματα), “Πέντε κουβέρτες αγάπης”, (διηγήματα), “Μιλώντας μαζί της”
(αφηγήματα), “Γυ-ναίκα μιας χρήσης” (μυθιστόρημα), “Αλήθεια είναι εκείνο που δεν πρέπει να λέγεται”, συλλογή από τα
Παρισινά Γράμματα του Ζαχαρία Παπαντωνίου, “Οι ακρίδες”, μαρτυρίες 1958-2010 και “Αλησμόνητα Λάθη”, (διηγήματα
και αφηγήματα).